e-Sprawozdania finansowe
Aplikacja do tworzenia i wysyłania e-Sprawozdań finansowych w XML

Twoje sprawozdanie finansowe musi być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Dzięki, na bieżąco aktualizowanemu, programowi Comarch e-Sprawozdania sporządzisz i przygotujesz do wysyłki sprawozdanie finansowe w wymaganym formacie XML – zgodnym z nowymi strukturami logicznymi wg wytycznych Ministerstwa Finansów. Twórz elektroniczne sprawozdanie finansowe oraz zarządzaj dokumentacją sprawozdawczą w firmie.

 

Comarch e-Sprawozdania zalety i możliwości:

Aplikację do tworzenia e sprawozdania wyróżnia bogata funkcjonalność, łatwość obsługi, przejrzystość oraz integracja z systemami ERP – cechy te są niezbędne do sprawnego i poprawnego przygotowania elektronicznego sprawozdania finansowego.
 • zgodna ze wszystkimi wymogami Ministerstwa Finansów. Oprogramowanie Comarch jest zawsze zgodne z polskimi przepisami – czuwa nad tym zespół wykwalifikowanych ekspertów.
 • aplikacja pozwala na tworzenie e-Sprawozdań Finansowych przez spółki giełdowe – poprzez załączenie raportów ESPI do pliku XML (więcej pod linkiem)
 • dostęp w chmurze: możesz korzystać zarówno ze stacjonarnej, instalowanej na komputerze wersji programu, jak i z chmurowej – w modelu abonamentowym, z dowolnego komputera z dostępem do internetu
 • natywna współpraca z systemami Comarch ERP – dane do aplikacji mogą być zaczytane wprost z zestawień księgowych systemu Comarch ERP Optima, XL lub Altum.
Główne funkcjonalności aplikacji:

 • aplikacja zawiera dedykowany walidator, który sprawdzi poprawność wygenerowanego sprawozdania i natychmiast poinformuje Cię o ewentualnych błędach.
 • wydruki w aplikacji – dzięki nim sprawozdanie finansowe dla potrzeb wewnętrznych może przyjąć formę papierową lub PDF/DOC.
 • Zarządzanie wieloma podpisami elektronicznymi pod sprawozdaniem finansowym w aplikacji (czyli podpis sprawozdania w aplikacji).
 • Dodawanie dowolnych załączników do aplikacji (np. sprawozdanie z badania biegłego rewidenta, uchwała o podziale wyniku itd.).
 • Możliwość podpisu dokumentów PDF w aplikacji (np. Sprawozdania z działalności)(Nowość!).
 • analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa w aplikacji (Nowość!).
 • możliwość wprowadzenia danych do aplikacji poprzez import uzupełnionego arkusza excel (Nowość!).
 • Możliwość budowy sprawozdania finansowego w aplikacji na podstawie obrotówki wraz z analizą danych księgowych (import danych i obrotówki z JPK_KR)(Nowość!).
 • możliwość zapisania/przesyłania całego sprawozdania pomiędzy aplikacjami w nowym formacie pliku .cesf (wraz z dokumentami powiązanymi oraz ustawieniami konfiguracyjnymi) (Nowość!).
 • możliwość generowania sprawozdania finansowego w oparciu o rok poprzedni (Nowość!).
 
Nie musisz posiadać systemu Comarch ERP, by korzystać z programu do e-Sprawozdań
 • Pełna kompatybilność: aplikacja może działać niezależenie, a dane wprowadzisz do niej przez: integrator, import z excel’a, obrotówkę lub ręcznie.
 • Renoma producenta: wieloletnie doświadczenie w budowie systemów dla ERP/FK,
 • Rozbudowana sieć autoryzowanych Partnerów Comarch w całej Polsce, którzy lokalnie mogą zainstalować, skonfigurować aplikację i przeszkolić z jej obsługi.
 • Otwarta architektura. Domyślnie aplikacja integruje się ze wszystkimi systemami z rodziny Comarch ERP, ale możliwe jest także jej podłączenie do dowolnej bazy danych oraz źródła informacji
W aplikacji Comarch e-Sprawozdania możesz tworzyć i edytować poniższe elementy;
 • wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 • bilans (oddzielnie aktywa i pasywa);
 • rachunek zysków i strat (w wariancie porównawczym lub kalkulacyjnym);
 • zestawienie zmian w kapitale własnym;
 • rachunek przepływów pieniężnych (w wariancie bezposrednim lub pośrednim);
 • kalkulacja podatku dochodowego;
 • pozostałe noty i objaśnienia.
Szybki kontakt!
+
Wyślij!