Funkcje dla dużych organizacji

Wielofirmowość, wielooddziałowość
Wykorzystaj funkcje do zarządzania przedsiębiorstwem wielooddziałowym i korporacją oraz licencje enova365 dla spółek powiązanych kapitałowo. Wysoka konfigurowalność enova365 pozwala dostosować oprogramowanie dla dużych firm o złożonych strukturach organizacyjnych.

Business Intelligence
Udostępnij pracownikom zestawy raportów i analiz dzięki kontekstowym wskaźnikom dostępnym w miejscu wykonywanej pracy. Analitycy otrzymują możliwość integracji systemu z preferowanym narzędziem do wizualizacji danych.

Workflow i DMS
Wykorzystanie procesów intuicyjnie pomaga w zarządzaniu organizacją. Workflow pozwala dowolnie modelować ścieżki oraz strukturę organizacyjną, dopasowując się do unikatowego charakteru firmy. Daje pracownikom szybki wgląd w powierzone zadania i wymagane akceptacje.

 

Szybki kontakt!
+
Wyślij!