Program Polska bezgotówkowa

Zastanawiasz się nad zakupem terminala płatniczego?
Jeśli tak, skorzystaj z Programu Polska Bezgotówkowa i odbierz terminal płatniczy za darmo.

Program Polska Bezgotówkowa to darmowy terminal płatniczy dla małych firm i średnich przedsiębiorstw

Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego „Polska Bezgotówkowa” to wspólna inicjatywa uczestników rynku usług płatniczych w Polsce: wydawców kart, agentów rozliczeniowych oraz organizacji Visa i Mastercard przy udziale Związku Banków Polskich i wsparciu Ministerstwa Rozwoju. Ideą jest upowszechnienie dokonywania transakcji bezgotówkowych i umożliwienie małym i średnim firmom wdrożyć się w obecnie panujące trendy.

Skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć przyjmowanie płatności za swoje towary i usługi za pomocą kart płatniczych.

Programem zarządza Fundacja Polska Bezgotówkowa, której fundatorem jest Związek Banków Polskich.

Darmowe terminale płatnicze dla małych firm umożliwiają na bezproblemowe wejście na rynek płatności bezgotówkowych bez ponoszenia kosztów. Dzięki wsparciu, jakie gwarantuje Program Polska Bezgotówkowa, przedsiębiorca może otrzymać terminal bez abonamentu na okres 12 miesięcy.

 

Odbierz terminal płatniczy za darmo

W ramach Programu Polska Bezgotówkowa możesz odebrać terminal płatniczy bez abonamentu. Do programu mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy:

 • Przez co najmniej 12 miesięcy przed podpisaniem umowy z PayTel, nie oferowali usług płatności instrumentami płatniczymi opartymi o kartę, w tym w środowisku fizycznym oraz w ramach płatności on-line.
 • Nie prowadzą działalności w ramach franczyzy obejmującej więcej niż 5 placówek handlowych, usługowych lub podobnych pod tym samym znakiem towarowym.
 • Nie prowadzą działalności, jako operator automatów vendingowych i innych terminali samoobsługowych (biletomaty, parkomaty, bankomaty, itp.) w zakresie w jakim przystępuję do Programu.
 • Nie prowadzi działalności w ramach sieci handlowych, usługowych lub podobnych obejmujących więcej niż 5 placówek handlowych, usługowych lub podobnych pod tym samym znakiem towarowym.
 • Podpisze z PayTel umowę na akceptacje kart płatniczych.Przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie na poczet:
 • Dzierżawy terminala przez 12 miesięcy od daty podpisania umowy z PayTel
 • Opłat z tytułu prowizji od transakcji (OA) do wartości 100.000 PLN na jeden terminal
 • Brak minimalnego progu obrotu.

Każdy przedsiębiorca w ramach programu może otrzymać bezpłatnie do 3 terminali płatniczych na okres 12 miesięcy. Po 12 miesiącach dofinansowania obowiązują warunki cenowe określone w umowie z PayTel nie krótszej niż 12 miesięcy zgodnej z aktualnym cennikiem PayTel.

Darmowe terminale płatnicze dla małych firm – najważniejsze korzyści dla Ciebie:

 • dzierżawy terminala przez 12 miesięcy od daty podpisania umowy z PayTel
 • terminal bez abonamentu przez 12 miesięcy w programie Polska Bezgotówkowa
 • darmowy terminal płatniczy z technologią zbliżeniową – stacjonarny lub mobilny
 • szybki dostęp do pieniędzy z transakcji
 • bezpieczeństwo
 • budowanie pozytywnego wizerunku nowoczesnej firmy

możliwość czerpania dodatkowych korzyści z finansowych z usług, które oferują terminale np. doładowanie telefonu.

W jaki sposób mogę odebrać terminal płatniczy bez abonamentu?

Aby otrzymać terminal płatniczy za darmo, wystarczy stosować się do poniższych kroków:

 • Wybierz terminal płatniczy – dostosuj go do indywidualnych potrzeb.
 • Wypełnij zgłoszenie – potrzebujemy najważniejszych informacji o Twojej działalności, abyś mógł odebrać terminal bez abonamentu.
 • Poczekaj na weryfikację – Fundacja Polska Bezgotówkowa sprawdzi, czy spełniasz warunki dołączenia do programu
 • Otrzymaj darmowy terminal płatniczy – ciesz się większym zyskiem i wygodą!

Oferta dla klientów sektorowych

Oferta ma na celu upowszechnienie płatności bezgotówkowych dla obywateli, obejmujące zrównanie ich dostępności z płatnościami gotówkowymi poprzez wsparcie rozwoju sieci akceptacji płatności bezgotówkowych w Polsce. Do akceptantów sektorowych należą:

 • urzędy organów inne instytucje administracji rządowej,
 • urzędy organów samorządu terytorialnego każdego stopnia (urzędy wojewódzkie, marszałkowskie, gminne i miejskie oraz starostwa powiatowe),
 • urzędy skarbowe,
 • Policja (policja drogowa),
 • sądy,
 • jednostki organizacyjne publicznej służby zdrowia.

Terminal płatniczy bez abonamentu mogą otrzymać wszystkie podmioty, które co najmniej w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do Programu, nie akceptowały kart płatniczych. Warunek ten nie dotyczy akceptantów, którzy przyjmowali płatności w internecie oraz uczestników Programu POS-GOV prowadzonego przez KIR, posiadających w dniu 1 września 2018 r. umowę z jednym z agentów rozliczeniowych obsługujących Program POS-GOV.

Akceptant nie ponosi żadnych kosztów wynikających z akceptacji kart płatniczych w okresie trwania umowy, która zawierana jest na okres do dnia 31.12.2025 r.

Wszelkie koszty w tym czasie finansowane są przez Fundację „Polska Bezgotówkowa”. W przypadku Akceptanta sektorowego nie obowiązują limity liczby urządzeń, jaką Akceptant może zamówić w ramach Programu ani limity kwot obrotu płatniczego na terminalach.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!