.

Projekty i usługi

enova365 to system do zarządzania projektem – terminy i budżet pod kontrolą

Moduł Projekty służy do planowania i kontroli realizacji budżetów projektów. W jednym miejscu gromadzi dane pozwalające na skuteczną organizację pracy w firmie oraz funkcje związane z budżetowaniem projektów. Dodatkowo zawiera w sobie pełną funkcjonalność modułu CRM.

System ERP pozwala kontrolować budżet projektu. W każdym momencie mamy możliwość podglądu budżetu i wprowadzania korekt. A po zakończeniu całego zadania lub poszczególnego etapu system automatycznie może wygenerować żądany raport.

Serwis
Jeżeli Twoja firma oferuje usługę serwisowania, możesz w łatwy sposób stworzy listę produktów, które obejmuje serwis. Możesz także prowadzić historię Klientów, przypominać o dacie kolejnego przeglądu. Moduł pozwoli Ci na ustawienie automatycznych przypomnień kiedy sprzęt powinien zostać oddany do serwisu.

Wypożyczalnia
Moduł wypożyczalnia pozwala na szybkie zidentyfikowanie ilości sprzętu, który jest jeszcze dostępny. Pomoże także w zlokalizowaniu, u którego
Klienta narzędzia się znajdują i kiedy będzie można zaoferować je kolejnym Kontrahentom.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!