.

Kadry Płace i HR

Rozwijaj firmę i zatrudniaj pracowników – system enova365 zrobi resztę

Kartoteki pracowników
Z enova365 uporządkujesz wszystkie dokumenty związane z pracownikami: dane personalne, umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, aneksy czy zaświadczenia. Zautomatyzowany system przypomina o zbliżających się terminach badań okresowych, wymaganych szkoleniach, czy końcu okresowej umowy o pracę. Obszar kadr oprogramowania enova365 pozwala także na ewidencjonowanie czasu pracy, w tym nadgodzin i limitów nieobecności.

E-teczki
enova365 jest dostosowana do prowadzenia elektronicznych teczek pracowniczych. Umożliwia szybki i łatwy dostęp do zindeksowanych dokumentów.
Dzięki metodom uwierzytelniania i podpisom kwalifikowanym gwarantuje bezpieczeństwo przechowywania danych.

Samoobsługa pracownicza
enova365 usprawnia obieg dokumentów firmowych i automatyzuje rutynowe działania. Pulpit Pracownika pozwala pracownikowi na samodzielne: składanie w systemie wniosku urlopowego, zgłoszenie delegacji czy innego wyjścia służbowego. Z kolei w Pulpicie Kierownika przełożeni dostają powiadomienia o złożonej prośbie i mogą ją zaakceptować, nawet będąc poza biurem. Pulpity dostępne są poprzez przeglądarkę oraz aplikację mobilną. Dzięki modułowi Workflow, który pozwala na sprawny obieg dokumentów, czas oszczędza także dział HR. Dodatkowo, współpraca z modułem Delegacje PWS umożliwia sprawne rozliczanie delegacji firmowych.

Rozliczanie płac
Obszar płac pozwala na rozliczanie etatów i zleceń. enova365 obsługuje w tym zakresie zarówno małe i duże przedsiębiorstwa, jak i firmy o rozbudowanej strukturze. System pozwala na indywidualne definiowanie cech, co daje dużą swobodę w konfigurowaniu składników wynagrodzeń. Umożliwia także
naliczanie płac w wielu walutach.

enova365 wie jak pomóc Twoje firmie w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Co więcej, oprogramowanie spełnia wymogi polskiego ustawodawstwa i jest aktualizowane przy każdej zmianie przepisów. Jeżeli zatrudniasz od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników, enova365 pozwoli zaoszczędzić czas i usprawnić pracę działu kadrowego w Twojej firmie.

e-deklaracje PIT, ZUS oraz GUS dzięki wdrożeniu enova365
Usprawnij comiesięczne procesy rozliczania deklaracji ZUS oraz PIT. enova365 pozwala na generowanie deklaracji rozliczeniowych, wysyłanie ich do programu Płatnik. Dzięki e-Deklaracjom na koniec roku wygenerujesz PIT dla swoich pracowników. enova365 dostosowana jest do rozliczania pracowników niepełnosprawnych – w systemie przygotujesz deklaracje Wn-d i prześlesz do programu SODiR Offline. W systemie w łatwy sposób wygenerujesz raporty statystyczne do GUS (np. Z-03, DG-1).

Pracownicze Plany Kapitałowe
enova365 pozwala na kompleksowe zarządzanie PPK i pełną ewidencję zatrudnionych. System komunikuje się ze wszystkimi instytucjami finansowymi prowadzącymi obsługę gromadzonych środków.

Wydruki i raporty
Dzięki enova365 generowanie raportów płacowych i zestawień ilości godzin w danym okresie nie stanowi problemu. enova365 pozwala na tworzenie zestawień o dowolnie zdefiniowanych parametrach. Dodatkowo, każdy z wydruków może być eksportowany do MS Word, gdzie w razie potrzeby można nanieść uwagi.

Human Resources
Obszar kadrowo-płacowy enova365 wspiera codzienną pracę Twojego działu HR. Pomoże zautomatyzować powtarzające się czynności, tym samym oszczędzając czas i optymalizując procedury

Rekrutacja
Z enova365 proces naboru jest łatwiejszy i zautomatyzowany. Określone osoby mogą mieć wgląd do etapów procesu i analizować jego postęp, od momentu wpłynięcia CV, aż do chwili zatrudnienia. System ocen pracowniczych również staje się prostszy, a dostęp do niego mogą mieć zarówno pracownicy jak i przełożeni. Obie strony mogą wpływać na podjętą decyzję i zawsze wrócić do jej uzasadnienia.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!